Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobilpolitik

Retningslinjer for elevers brug af mobiltelefoner, IPads, Computere og lignende på skolen

Formål

Brugen af digitale læremidler er værdifuld både pædagogisk og didaktisk. Det er en naturlig del af det 21. århundrede, og det er vigtigt, at eleverne lærer at interagere i den digitale verden. Derfor er brugen af både computere, Ipads og smartphones en del af skoledagen på Munkegårdsskolen i det omfang, at der er et pædagogisk og fagligt sigte med det.

På Munkegårdsskolen har vi også værdier som fællesskab og ansvar, hvor opmærksomheden rettes mod de sociale relationer, der er i klasserne og på skolen generelt. Derfor er det vigtigt, at der gives plads til elevernes sociale udvikling, at de ser hinanden, taler med hinanden, leger med hinanden og lærer at interagere i den del af verden, der ikke er digitaliseret.

På denne baggrund er udarbejdet nedenstående retningslinjer, for at skabe de bedste rammer for elevernes læring og trivsel på skolen:

 

Afdeling 1:

• IPad eller computer er fuldt opladede ved skoledagens begyndelse. Hvis man har brug for at oplade sin computer i løbet af dagen anvender man sit computerskab.

• Kun relevante programmer for undervisningen åbnes efter lærerens anvisning. F.eks. E-MAT, Gyldendal, MIN-UDD, osv.

• Der arbejdes med IT dannelse, i form af Curriculum i IT samt dialog i klassen

• Hvis en mobiltelefon benyttes i undervisningstiden, uden at dette er aftalt med læreren/pædagogen eller ikke relevante programmer anvendes på computeren (spil, Messenger, FB m.v.), inddrages denne og ejeren kan få den udleveret efter undervisningens afslutning. Eleven er selv ansvarlig for at få indhentet eventuelt forsømt arbejde hjemme svarende til det, der skulle være lavet på det givne tidspunkt.

• Smartboard må kun anvendes af lærer/pædagoger i undervisningen.

• Det er ikke tilladt at optage hinanden med hverken lyd, billede eller fil, med mindre der er indgået en aftale, de involverede parter i mellem, og at det er i undervisningsøjemed.

• Mobiltelefonen er slukket og indsamles ved skoledagens snart og udleveres ved skoledagens afslutning.

 

Afdeling 2 og fritidscenter:

• IPads, Tablets o. lign er fuldt opladede ved skoledagens begyndelse.

• Alle programmer er lukket ned, når eleven træder ind i klasserummet og undervisningen påbegyndes og alle notifikationer er slået fra på Messenger, Facebook, Snapchat m.v.

• Kun relevante programmer for undervisningen åbnes efter lærerens anvisning.

• Hvis en IPad, mobiltelefon eller Laptop benyttes i undervisningstiden, uden at dette er aftalt med læreren eller ikke relevante programmer anvendes (spil, Messenger, FB m.v.), inddrages denne og ejeren kan få den udleveret efter undervisningens afslutning eller hente den på kontoret efter endt skoletid. Eleven er selv ansvarlig for at få indhentet eventuelt forsømt arbejde hjemme svarende til det, der skulle være lavet på det givne tidspunkt.

• Det er ikke tilladt at optage hinanden med hverken lyd, billede eller film, med mindre der er indgået en aftale, de involverede parter i mellem, og at det er i undervisningsøjemed.

• Der arbejdes med IT dannelse, i form af Curriculum i IT og dialog, i klasserne.

• Mobiltelefonen er på ”fly” og ligger i tasken.

• Der vurderes særskilt i forhold til 5. og 6. årgangs adgang til mobiltelefoner, i forbindelse med IT dannelse niveau, af lærerne på årgangen.

Kommentarer:

Skriftlige pædagogiske og didaktiske handleplaner kan sætte retningslinjerne midlertidigt i bero.

Personalet på 5. og 6. årgang kan reflekteret gøre brug af retningslinjerne for afdeling 1 og afdeling 2 beroende på eleverne IT dannelsesniveau.

Munkegårdsskolens fritidscenter følger ovenstående regler. Der er i den forbindelse særligt fokus på brugen af internetplatforme og – indhold der er omfattet af Gentofte kommunes ”Firewall”.

 

GFO:

Børnene må, som udgangspunkt, gerne medbringe mobiltelefoner, IPads, Computere i GFO´en. Dette sker dog på eget ansvar.

Da GFO´en er opdelt i to, gælder der forskellige regler for de disse. Dette sker som en afvejning af børnenes alder og kompetencer i forhold til at administrere brugen, indenfor gældende regler.

For 0. - 1. klasse gælder det, at alle devices skal være slukkede og forblive i taske, i skabet i hele GFO-tiden.

Personalet kan selvfølgelig vælge, at se bort fra dette, hvis brugen understøtter en organiseret pædagogisk aktivitet

0. -1. klasses børn må gerne ringe om ´gå-hjem-aftaler´. Dette skal dog altid konkret aftales med en voksen i GFO´en.

For 2. - 3. klasse gælder det, at børnene gerne må benytte deres device i GFO-tiden. Dette skal dog alene foregå i den røde zone i Parterre, hvor der foregår digitale aktiviteter.

Personalet fastsætter løbende pædagogiske regler for tidsforbruget på device hos børnene i forhold til de overordnede pædagogiske mål.

Børn i 2.- 3. klasse, må gerne, i GFO-tiden, selvstændigt kontakte forældre i forbindelse med aftaler om afhentning, eller legeaftaler,

Ved indgåelse af disse, skal personalet altid orienteres om dette.

Børnenes brug af mobiltelefoner til kommunikation med forældre i GFO´en, skal understøtte skole-hjemsamarbejdet om børnenes trivsel.