Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet

Elevrådet på Munkegårdsskolen


Elevrådet på Munkegårdsskolen består af to elevrådsrepræsentanter fra alle klasser fra 1.-9. og mødes den sidste fredag i hver måned.

Her drøfter vi store som små aspekter af livet på Munkegårdsskolen. Temaerne er mangeartede og kan berøre alt fra indførsel af affaldssortering, struktur i forhold til skoledagen samt organisering af pausernes længde og placering.

Det kan også handle om kommunikation og samarbejdet mellem elevrådet, skolebestyrelsen og kommunen. Om bevægelse i undervisningen, skolens indeklima, toiletforhold, karakterer, motivation, det fysiske/psykiske arbejdsmiljø på skolen, herunder fællesskaber, sammenhold, tryghed og trivsel, samt læringsmiljøet på de forskellige årgange og afdelinger.

Der bliver også behandlet og debatteret emner som skolens indretning, traditioner, mærkedage og traditioner.