Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolerejser

Lejrskoler
Munkegårdsskolen tilstræber, at der er to lejrskoleophold på en af kommunens kolonier i løbet af et skoleforløb; et i 4. klasse og et i 7. klasse. Opholdet foregår på en af kommunens tre kolonier i Nordjylland, i Sønderjylland eller på Bornholm og varer normalt 5 dage. Lejrskoler er en del af undervisningen, hvorfor alle elever deltager.
Der skal beregnes udgifter til lejrskole til lommepenge samt opkrævning på 75 kr. pr. dag til mad.
Ved lejrskoler og hytteture deltager personale af begge køn.

Hytteture
Hyttetur afholdes i 2. klasse i Nyvangshytten og varer normalt 3 dage. Udgiften til kost (75 kr. pr. dag), afholdes af forældrene. Resten dækkes af skolen.

Skolerejse
Formålet med en skolerejse er at skabe et supplement af samværs- og oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning.

Skolerejser kan afholdes i Danmark og i udlandet.

Alle elever, som skolerejsen retter sig imod, har en ret til at deltage. Rejsen kan ikke gøres betinget af erlæggelse af et beløb eller anden ydelse for den enkelte elev, ud over beløb til dækning af forplejning under rejsen.

Forældre og elever skal selv finansiere den del af udgifterne til skolerejsen, der ikke vedrører lærernes rejser og forplejning.

Forældrene skal sikre planlægning, indsamling og betaling af det fulde beløb til rejsen. Det kan ske i en slags klassekasse administreret af forældre, hvor der indbetales overskud fra f.eks. loppemarkeder eller andre arrangementer, eller hvor der indbetales beløb fra de enkelte familier. Bidragene skal gives anonymt eller sådan, at det kun er den, der forestår indsamlingen, der har kendskab til de enkeltes bidrag, og alle børn har ret til at deltage, uanset om de eller forældrene har medvirket til udgifterne.

Skolen betaler de omkostninger, der er forbundet med lærernes rejser, men dækker ikke yderligere udgifter i forbindelse med skolerejser.

Den enkelte lærer kan ikke pålægges at deltage i en skolerejser.

En skolerejse afvikles med to af årgangens lærere.

Udgifterne til skolerejsen - udflugter, udstyr m.m. - skal være aftalt forud for afholdelsen af skolerejsen.

Rejsens samlede pris pr. elev - eksklusiv lommepenge - bør ikke overstige ca. 3.000 kr.

Klassens elever deltager aktivt i opsparingen.

En skolerejse afvikles normalt fra mandag til fredag og placeres normalt i 8. eller 9. klasse.

Adfærd på skolerejser:
- Alkohol og rygning på skolerejsen er forbudt
- Alle skal sikre en god omgangstone
- Alle skal respektere og acceptere andres forskelligheder
- Anvisninger fra lærerne skal respekteres
- Ved overtrædelse af adfærdsreglerne, er det den eller de enkelte lærere, der afgør om eleven skal sendes hjem på forældrenes regning.