Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

 

Indendørs:

· Vi hjælper hinanden med at holde skolen ren og pæn, affald smides kun i skraldespandene

· Vi løber ikke inden døre - vi leger og taler roligt

· Man kravler ikke ind eller ud ad skolens vinduer

 

Udendørs:

· Vi spiller kun bold udendørs og læderbolde bruges kun på boldbanen

· Bolde på tagene må kun tages ned med tilladelse fra en voksen

 

Rygning

· Der må ikke ryges på skolens område

 

Skolens område

· Elever må ikke forlade skolens område, dette gælder ikke elever i 7. klasse eller derover.

 

Idræt

· Man må kun være i idrætsalen og foran omklædningsrummene i forbindelse med idrætsundervisning – ingen elever må være, i idræt, i pauserne

 

Parterre

· Elever må ikke være i parterre i pauserne, undtaget igangværende undervisning med lærertilsyn.

 

Skolegård:

· Vi klatrer aldrig op nogen steder, undtagen i legestativer

· Der må ikke bruges cykler, rulleskøjter eller løbehjul i skolegårdene, med mindre dette er en voksenstyret aktivitet.

· Man må ikke cykle i skolegården.

 

De små atriumgårde

· Bruges kun af elever i de små pauser (ikke frikvarterer)

· Her må kun bruges bløde bolde.

· Der må ikke kravles eller tegnes på skolens skulpturer og udsmykning.

· Trampoliner må kun bruges af elever fra afd. 1 og med tilsyn af en voksen

 

Boldbane:

· Der må kun kastes sne på det område, som ledelsen udpeger på boldbanen

· Her må der spilles med læderbolde

 

Udendørsarealer:

· Alle elever må lege på skolens udeområder, dog ikke bag skolen.

· Der er ikke legeplads på grusområdet, foran kontoret, eller på de små træ-afskærmninger her.

· Affald smides kun i skraldespandene.

  

Toiletter:

Vi benytter kun disse til toiletbesøg og rydder op efter os i toiletområdet.

Papir håndklæder smider vi i skraldespanden.

Området er kun til stille og rolig opførsel.